Szolgáltatások
○    tanácsadás, szakmai konzultáció
○    segítség telekválasztás, tervezési program megalkotásában
○    építészeti tervezés
○    tervezői művezetés
○    belsőépítészeti tervezés
○    generáltervezés
Gyakori kérdések
Mit csinál az építész?
Az építészek tervezik és irányítják a különféle rendeltetésű épületek, építmények tervezését és engedélyeztetését, valamint figyelemmel kísérik az építés folyamatát. Az építész az építkezés végéig szoros kapcsolatot tart az építtetővel, a szakági tervezőkkel és az építési vállalkozókkal, továbbá koordinálja a különböző szakterületek együttműködését is. Az építésznek az építtető igényei mellett számos szempontot figyelembe kell vennie a tervezés során: az épület energiahatékonyságát, környezeti hatását, a helyi és országos építési előírásokat és a környezet, -természet és örökségvédelmi előírásokat is.
Miért érdemes építészt megbízni?
Mindamellett, hogy a legtöbb esetben kötelező építészt megbízni, azért érdemes tervezőt fogadni, mert egy gazdaságos és személyre szabott tervezéssel a beruházási költség nagy része már az építési folyamatban megtérül, és pozitív hozadéka később, a használat során is megnyilvánul. Az emberek ma már életük nagy részét épületekben töltik, ezért nagyon fontos a minőségi, személyre szabott környezet kialakítása. A kellemes környezet pozitív hatással van a mentális, és ezáltal a fizikális egészségre is.
Megengedhetem magamnak, hogy tervezőt fogadjak?
Amennyiben az építkezés fedezetével rendelkezik, abban az esetben igen. A tervezési díj általánosan a beruházási költség 2-3%-a. Egy gazdaságos és személyre szabott tervezéssel a tervezési költség nagy része már az építési folyamatban megtérülhet. A döntés meghozatala árajánlatok bekérésével elősegíthető. Irodánkban az árajánlat semmilyen pénzügyi és egyéb kötelezettséggel nem jár.
Mire van szükség családi ház építéséhez?
Egy olyan telekre, amely lakóövezetben helyezkedik el, és amely rendelkezik az építmény létesítéséhez kötelezően előírt infrastruktúrával, valamint az építtető rendelkezik az építkezéshez szükséges fedezettel. Ezután kötelező építész tervezőt megbízni, aki megtervezi és irányítja a lakóépület tervezését és engedélyeztetését, valamint figyelemmel kíséri az építés folyamatát. A teljes építési folyamatot lásd alább, a táblázatban.
Hogyan vásároljak telket?
Az ingatlanvásárlás egy nagyon fontos döntés, és a helyes telekválasztás kritikus szerepet játszik az építkezés vagy az ingatlanberuházás sikerességében. Az első lépés a beruházás céljának, az építmény funkciójának és méretének meghatározása (lakóépület, családi ház, középület, mezőgazdasági épület, stb.). Ezután szükséges megvizsgálni az adott telek övezeti besorolását és az ezen elhelyezhető rendeltetések fajtáját (lakóövezet, mezőgazdasági övezet, stb.), az ingatlan jogi környezetét és a rá vonatkozó építési előírásokat (beépítési százalék, épületmagasság, stb.). Az övezeti besorolás az illetékes önkormányzat által kiadott Helyi Építési Szabályzat mellékletében, a szabályozási tervben található. A terület földrajzi helyzetének, a megfelelő infrastruktúrának (utak, tömegközlekedési lehetőségek, bevásárlóközpontok, iskolák, orvosi központok, stb.) is kiemelkedő szerepe van a tervezett épület minőségi kialakításában. A telek környezete, szomszédsága, domborzati- és talajadottságai is jelentősen befolyásolják a kialakítandó épület milyenségét, költségeit és későbbi rendeltetésszerű használatát. Telekvásárlás előtt érdemes felmérni továbbá a terület árát és értékét is, valamint megvizsgálni a közelben található ingatlanok árát is.
Hogyan válasszak építészt?
Az építés - történjen beruházás vagy saját lakhatás céljából - hosszadalmas, bonyolult és költséges folyamat. Az építész a folyamat egyik fontos résztvevője, akinek az építtetővel való kapcsolata során kiemelkedő szempont a kölcsönös bizalom. Érdemes olyan építészt választani, akinek munkái szimpatikusak, szakmai szemlélete közel áll az építtetői elképzeléshez. Az építészeti alkotás csak az adott hely kontextusában értelmezhető, ezért minden helyszínre vagy telekre egyedi, és csak a hely adottságaihoz illeszkedő épület tervezhető. Ehhez ajánlott olyan építészt megbízni, aki az egyedi tervezés jegyében alkot (nem típusterveket használ). Érdemes megnézni az építész referenciamunkáit, illetve egy személyes beszélgetés is sokat segíthet a döntésben. Nálunk az első találkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár.
Hogy néz ki a teljes építési folyamat az épület megvalósulásáig?
Milyen esetben ajánljuk az építészeti tanácsadást, szakmai konzultációt?
Építészeti tervezés szükségessége nélkül is merülhetnek fel olyan kérdések, amelyekre a pontos válasz építészeti kompetenciát igényel. Házvásárlás esetén például felmerülhet kérdésként a továbbépítés, bővítés lehetősége, vagy melléképületek elhelyezésének szabályaira vonatkozó kérdések. Ha nem szeretné a jogszabályok értelmezésével, fórumozással tölteni idejét, keressen fel bátran bennünket, szakmai konzultáció keretében szívesen válaszolunk kérdéseire, összegyűjtjük és értelmezzük az ide vonatkozó jogszabályokat.
Back to Top