Csűr panzió - Zabola
székely csűr átalakítása panzióvá

Építészek: Mihályfi-Biró Emese
Helyszín: Zabola, Románia
Tervezés dátuma: 2017
Az erdélyi csűrök “újrahasznosítása” a helyi épített örökség védelmének és népszerűsítésének fontos lépcsője. A családi gazdaságok megszűnéséből adódóan hátramaradt, funkciójukat vesztett csűrök Erdély épített örökségének meghatározó elemei. Fennmaradásukat újraértelmezésük által biztosíthatjuk leginkább, ha új funkciót kapva, újra a mindennapi élet részévé válhatnak. A csűrök mind méretüket, mind szerkezetüket tekintve alkalmasak kortárs funkciók befogadására.
A megrendelő egy panzió elkészítésére nyert pályázatot, melyet egy régi, rendeltetésszerűen soha nem használt csűrből kívánt kialakítani. A cél a csűr eredeti szerkezetének megőrzése volt, az új funkció kialakítása a lehető legkevesebb módosítással. A két szint megvalósítása a csűr magasságának növelésével jöhetett létre, melyhez egy második, rosszabb állapotban lévő donor csűr gerendái szolgáltak alapanyagul.​​​
Az utcai homlokzatot a megrendelővel egyetértésben megőriztük eredeti állapotában, itt a csűrkapu mögött elhelyezett üvegfal biztosítja a belső terek bevilágítását, magába foglalva a bejáratot is. A csűrkapu nyitott állapotában jelzi, hogy vendég van a háznál. Az új ablakok keletre és nyugatra néznek. Az északi homlokzaton a hátsó csűrkaput szimbolikusan megnyitottuk, kapcsolatot biztosítva a hátsó udvarral. 
Az alaprajzi elrendezést és a szinteltolásos kialakítást az eredeti szerkezet megőrzésére való törekvés és a pályázati előírások alakították. 
barkoba studio budapest
barkoba studio építésziroda
Back to Top